Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI (aktualizacja 25.05.2018)

Klauzula informacyjna w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dotyczą:

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

 

 1. Administrator danych osobowych

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 

Dawid Bujnowski Sprzedaż Internetowa

Bohaterów Getta 1/1, 58-200 Dzierżoniów

sklep@badshop.pl

 

 1. Kto jest Inspektorem ochrony danych?

 

Inspektor ochrony danych nie został wyznaczony.

 

 1. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z BadShop, w tym dokonywania pośrednictwa handlowego oraz wynikających z tego transakcji w sklepie.
 2. zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych sklepu;
 3. realizacji umów zawartych w ramach umowy pośrednictwa;
 4. obsługi reklamacji w sklepie BadShop, jeśli złożysz reklamację;
 5. obsługi zgłoszeń, wysyłanych do nas (np. przez formularz kontaktowy);
 6. kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług w sklepie.
 1. monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, przeglądanie oferty oraz zarządzanie Twoją aktywnością w BadShop;
 2. dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w zależności od Twoich preferencji zakupowych;
 3. prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług.
 4. kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 5. zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 6. zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych Tobie drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych BadShop oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 7. monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz w sklepie BadShop między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy pośrednictwa handlowego, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 8. prowadzenie badań i analiz w sklepie BadShop, między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 9. obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 10. organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 11. windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 12. prowadzenie analiz statystycznych;
 13. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 1. zapisywania danych w plikach cookies (Ciasteczka), gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 2. organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

 

 

na podstawie [art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych]

 

 1. Obowiązek podania danych osobowych

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z tego że bez podania owych danych nie mamy możliwości zawarcia umowy pośrednictwa sprzedaży. Podanie danych stanowi warunek rozpoczęcia naszej współpracy.

 

 1. Czas przetwarzania danych

 

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres przez okres trwania umowy tj. korzystania z platformy internetowej (okres posiadania Konta) oraz po zakończeniu umowy w zakresie niezbędnym dla dochodzenia roszczeń przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszej umowy. W przypadku wyrażenia zgody otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych, dane przetwarzane będą do czasu wycofania zgody/zgód przez osobę, której dane dotyczą. Maksymalny czas przetwarzania danych osobowych to 10 lat.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

 

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Twoje dane adresowe zostaną przekazane do podmiotów poza UE, z którymi za pośrednictwem BadShop zawierasz umowę. Na Twoją indywidualną prośbę możemy również przekazać pełne dane osobowe podmiotu, który rozpoczął realizację umowy.

 

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

 

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

 

 

 1. Skarga do organu nadzorczego

 

 1. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub stronę trzecią
 2. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 

 1. Prawo do cofnięcia zgody

Może Pan/Pani cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem.

 1. Informacja o plikach cookies.

 

 1. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
   1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
   2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 

 

 

 

 

Idź do Strony Głównej

Koszyk

×
Sklep Internetowy BadShop.pl - Niskie Ceny, Zawsze Darmowa Wysyłka